• ontwerp en invoering balanced scorecard • interimmanagement • aansturing bbi-cyclus • herstructurering en verbetering programmabegroting • ontwikkeling prestatie-indicatoren • ontwikkeling financieel adviseurs •

optimalisering maandrapportages

• opzet en ontwikkeling planning- & controlafdeling • financieel advies rondom een gemeentelijke herindeling • opleiding Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) • afstemming subadministraties • opzet ketengerichte aanpak • ketensamenwerking • herstructurering rekeningschema • opzet investeringsrapportages • rapportage personeelskosten • implementatie en ondersteuning bezuinigingstrajecten • coaching medewerkers • inrichting p&c-afdeling • werving en selectie • opruimen stelposten • voorbereiding en ondersteuning controlgesprekken • toetsing Financiële paragraaf college- en raadsvoorstellen • rekenkameronderzoek •

Stan Megens is de persoon achter Megens Interim Finance. Hij heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de ondersteuning van organisaties in de publieke sector. Deze ervaringen heeft hij aangevuld met een gedegen controllersopleiding.

Vanuit diverse rollen en functies heeft hij vooral veel ervaring met gemeenten. De laatste jaren heeft hij zich als financieel interimmanager bewezen.

| Disclaimer | © 2009-2010 Megens Interim Finance