• ontwerp en invoering balanced scorecard • interimmanagement • aansturing bbi-cyclus • herstructurering en verbetering programmabegroting •

ontwikkeling prestatie-indicatoren

• optimalisering maandrapportages • ontwikkeling finacnieel adviseurs • opzet en ontwikkeling planning- & controlafdeling • financieel advies rondom een gemeentelijke herindeling • opleiding Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) • afstemming subadministraties • opzet ketengerichte aanpak • ketensamenwerking • herstructurering rekeningschema • opzet investeringsrapportages • rapportage personeelskosten • implementatie en ondersteuning bezuinigingstrajecten • coaching medewerkers • inrichting p&c-afdeling • werving en selectie • opruimen stelposten • voorbereiding en ondersteuning controlgesprekken • toetsing Financiële paragraaf college- en raadsvoorstellen • rekenkameronderzoek •

Megens Interim Finance

Coorninglaan 41
6652 GE
Druten

Tel: 0487-515484
Gsm: 06-53410972

| Disclaimer | © 2009-2010 Megens Interim Finance