• ontwerp en invoering balanced scorecard • interimmanagement • aansturing bbi-cyclus • herstructurering en verbetering programmabegroting • ontwikkeling prestatie-indicatoren • ontwikkeling financieel adviseurs • optimalisering maandrapportages • opzet en ontwikkeling planning- & controlafdeling • financieel advies rondom een gemeentelijke herindeling • opleiding Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) • afstemming subadministraties • opzet ketengerichte aanpak • ketensamenwerking • herstructurering rekeningschema • opzet investeringsrapportages • rapportage personeelskosten • implementatie en ondersteuning bezuinigingstrajecten • coaching medewerkers •

inrichting p&c-afdeling

• werving en selectie • opruimen stelposten • voorbereiding en ondersteuning controlgesprekken • toetsing Financiële paragraaf college- en raadsvoorstellen • rekenkameronderzoek •

Stan Megens kan uw organisatie bijvoorbeeld helpen met de volgende vraagstukken/activiteiten:

Financieel interim management
Verbetering van de planning & controlcyclus
Bezuinigingen / bezuinigingstrajecten: van idee tot implementatie
Tot stand brengen van alle producten uit de p&c-cyclus
Ontwikkeling van managementrapportage (bijv. op basis van de Business Balanced Scorecard)
Financiële analyse
Verbetering van de samenwerking van de financiële functies met de rest van de organisatie
Vereenvoudiging van financiële structuren (rekeningschema’s, verreken- en verantwoordingsstructuren en kostenverdeling)
Financieel advies
| Disclaimer | © 2009-2010 Megens Interim Finance